Upravit stránku

Tento obor činnosti (zkráceně DDD), je v rámci legislativy naší republiky ošetřen zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění a to v § 55-57 a současně vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zejména v § 3, odst. 2 a § 49, odst.1, písm.g), vč. dalších prováděcích předpisů. Svým významem se řadí mezi ty obecně platné právní předpisy, které vedle zákonů o požární ochraně a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, získávají na vážnosti a důležitosti, zejména s ohledem na současný stav výskytu různých škůdců, nárůstu jejich odolnosti vůči používaným biocidním přípravkům a z toho potencionálně plynoucího nebezpečí od alergických reakcí až po možnost přenosu různých chorob. Proto nelze tuto oblast podceňovat, jak se tomu někdy děje, neboť historie nás snad dostatečně poučila.

Proto tyto předpisy stanovují zákonnou povinnost všech osob v boji proti škůdcům v rámci běžné ochranné DDD a my nabízíme provádění této činnosti ve formě smluvní i jednorázové služby, kterou pro zákazníka zabezpečíme přesně podle citace zákona ( tj.písemné doložení zákonem stanovených listin z provedeného zásahu i kontrol účinnosti, potřebných pro vykázání plnění této zákonné povinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví a hygieny).

Naší reakcí na argumentaci zákazníka : ….. " zatím tady nic nemáme až se něco objeví, tak Vám dáme vědět", bude vždy odpověď ……to je stejné, jako kdybyste na otázku….. máte hasičáky proti ohni ? odpověděli ….. " až bude hořet, tak je koupíme, TO UŽ VŠAK BUDE POZDĚ !! Nechceme v této pasáži, tak jako tomu bylo doposud, detailně rozvádět naše technologické postupy a procesy při řešení zakázky, ty už jsou známy ( objednávka, prohlídka, nabídka, provedení, předání protokolu, kontrola účinnosti, atd), ani nechceme „strašit“ sankcemi za nedodržování zákonů, to si každý přečte sám.Chceme Vám přiblížit naše zaměření a specializaci v této oblasti, vedle provádění klasické běžné a speciální ochranné DDD.

Naše specializace:

  1. Technické zábrany proti kunám.  
  2. Vyklizení půd s dezinfekcí a dezinsekcí a technické zábrany proti holubům.    
  3. Vyklizení sklepních prostor s dezinfekcí a dezinsekcí.  
  4. Fyzikálně-mechanická a chemická dezinsekce historických předmětů.  
  5. Odstraňování biologických materiálů po různých případech (krev a ost.) s dezinfekcí, úklidem a ekologickou likvidací.  
  6. Sanace znečištěných tepelných izolací půd (kontaminovaných trusem zvířat, apod.), z částečnou nebo úplnou výměnou parotěsných a paropropustných zábran.      

  CENY DOHODOU !!! Vám a Vaším nechtěným škůdcům vzkazujeme …Těšíme se na Vás, neboť…..

Nahoru