Upravit stránku

Úvodní slovo:

Společnost  SYBEKA je ryze Českou rodinnou firmou, poskytující služby širokému spektru obyvatel i firem a to stabilními stálými zaměstnanci. Její založení se datuje dnem 12. srpna 2008. Historie vedoucí k založení této společnosti však sahá až do roku 1994, kdy byla založena firma  s obchodním názvem Jan Kanyitur – Sybeka. Tato firma zahájila svou činnost úklidovými pracemi, které postupně rozšířila na služby dezinfekce, dezinsekce, deratizace a dále speciální stavební práce a nakonec o předmět, který se týkal reklamní, dražební a realitní činnosti. V roce 2008 došel zakladatel původní firmy a jeho synové, tehdy zaměstnanci k názoru, že bude zejména z hlediska budoucnosti firmy potřeba přejít na vyšší úroveň jejího uspořádání a založit společnost, ve které se jednoznačně rozdělí kompetence a funkce řízení tak, aby mohla nová nastupující generace později převzít celé vedení společnosti a úspěšně pokračovat ve stopách jejího původního zakladatele. Společnost SYBEKA postupně převzala smluvní zakázky a rozšířila svou činnost o zednictví a stavby. Původní firma zůstala a poskytuje nadále v rámci své činnosti a kapacit náhradní plnění v úklidových službách podle zákona o zaměstnanosti.

Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům čisté a příjemné prostředí, přispět tak k reprezentaci jeho prostor. Ve firmě je vypracován systém řízených kontrol, způsob okamžitého řešení reklamací a případných škod se zaměřením na ochranu majetku zákazníka. Firma je připravena poskytnout zákazníkovi nejširší služby podle jeho přání ve všech vyjmenovaných oborech naší nabídky, které zdánlivě nesouvisí s původní činností úklidu, ale současná praxe realizace těchto projektů ukazuje, že ji rozhodně vhodně doplňuje.
 

Certifikáty

Nahoru