Upravit stránku

Úklid venkovní

Standardní úklidové práce pro zajištění povinné péče o hygienu, pracovní a životní prostředí:

Pravidelné nebo jednorázové úklidy veřejných a soukromých pozemků (komunikací, chodníků, areálů aj.), včetně odvozu a třídění odpadu a ostatních surovin a produktů, odklizení sněhu a náledí, včetně posypu ploch s dodávkou posypového materiálu.

Údržba zeleně, travnatých ploch, případně dalších přilehlých ploch, dle přání zákazníka (péče o keře, stromy,travní úprava, atd.).


Úklid vnitřní

Standardní úklidové práce pro zajištění povinné péče o hygienu, pracovní a životní prostředí:

Pravidelný i jednorázový úklid všech vnitřních prostor (bytových domů, bytů, společných prostor, sociálních zařízení, stravovacích provozů, zdravotnických zařízení, provozů, dílen, chodeb, pokojů hotelů, penziónů a ubytoven,WC, umývárny, sprchy, šatny, kuřárny, kuchyňky, jídelny aj.) a ostat. příslušenství budov (výtahy, světlíky, průchody aj.) a dále podle přání zákazníka.

Další poskytované služby:


Úklid stavební

Speciální čistící a úklidové práce pro zajištění povinné péče o stavby, stroje, zařízení, vozidla:
Nahoru